Pedagogisk omsorg

Motion 2018/19:1053 av Mats Wiking (S)

av Mats Wiking (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om pedagogisk omsorg och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den 1 juli 2009 ersattes begreppet familjedaghem med pedagogisk omsorg i skollagen. Pedagogisk omsorg kan till exempel vara verksamhet där barn tas omhand i personalens eget hem (traditionellt familjedaghem) eller olika flerfamiljslösningar. Pedagogisk omsorg kan även bedrivas i en särskild lokal.

Pedagogisk omsorg kan vara ett bra komplement till förskola och kommunerna har i alla tider erbjudit detta i det som förr kallades dagmamma eller dagbarnvårdare. Genom det kommunala huvudmannaskapet höll verksamheten god kvalité och var ett bra alternativ för många föräldrar.

När den pedagogiska omsorgen 2009 blev inskriven i skollagen, så kopplades skollagen till allmänna råd, som avgör vilka som har rätt att bedriva pedagogisk omsorg. Eftersom de allmänna råden är just allmän vägledning så blir också kvalitetskraven på pedagogisk omsorg ojämn mellan kommunerna. Idag finns det inga tydliga krav på vare sig språkkunskaper eller pedagogisk utbildning för att bedriva pedagogisk omsorg. Detta gör att många barn som befinner sig i pedagogisk omsorg och skall börja skolan brister i det svenska språket och att den pedagogik som förskolan kan erbjuda inte alltid har tillgodosetts. Därför bör det övervägas om pedagogisk utbildning, eller vidimerad erfarenhet av arbete med barn i förskoleålder, ska vara ett krav för att bedriva pedagogisk omsorg i hemmet, samt om det ska ställas krav på att personen behärskar det svenska språket.

Mats Wiking (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2018-11-27 Granskad: 2018-11-27 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)