Pendlingen mellan Bryssel och Strasbourg

Motion 2008/09:U209 av Göran Persson i Simrishamn (s)

av Göran Persson i Simrishamn (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen aktivt bör verka för att Europaparlamentet endast sammanträder i Bryssel.

Motivering

Under hösten 2009 kommer Sverige åter att vara ordförandeland för EU. Det svenska ordförandeskapet 2001 hade många framgångsrika förhandlingar sett ur EU-medborgarnas perspektiv. Sverige skulle återigen kunna spela en viktig roll vad gäller omtvistade frågor.

Det eviga resandet mellan Bryssel och Strasbourg måste få ett slut, inte minst om EU:s legitimitet än mer ska styrkas. Samtliga kandidater från riksdagens partier till nästa års parlamentsval borde gemensamt, tillsammans med den svenska riksdagen och regeringen, ha som mål att pendlingen mellan Bryssel och Strasbourg upphör.

Vår EU-kommissionär Margot Wallström uttrycker det på följande vis: Det är opraktiskt, kostsamt och en sådan sak som medborgarna inte har förståelse för, säger hon om de månatliga resor som parlamentet gör från Bryssel till Strasbourg. Det bästa vore om parlamentet självt fick bestämma i frågan men så är icke fallet. Både tid och ekonomiska resurser missbrukas så länge nuvarande ordning råder.

Statsministern och EU-ministern bör prioritera frågan högre. Första steget att hitta gemenskap hos andra EU-länders regeringar för en lösning måste intensifieras, eftersom alla länder måste vara eniga. En stor majoritet av medborgarna i länderna är redan övertygade om att flytten måste upphöra.

Stockholm den 30 september 2008

Göran Persson i Simrishamn (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-01
Yrkanden (1)