Personnummer

Motion 2014/15:522 av Hans Hoff och Suzanne Svensson (S)

av Hans Hoff och Suzanne Svensson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om offentliga personnummer.

Motivering

Offentlighetsprincipen i Sverige är en viktig utgångspunkt för vårt öppna och demokratiska samhälle. Idag har den fått en mycket negativ baksida, då brottslingar stjäl personuppgifter med hjälp av offentliga handlingar för att kunna använda dem i bedrägerier. Personnummer är inte skyddade, utan de finns i många olika offentliga register, som är lätta att komma åt till exempel genom nätet.

Stölder av identitet ökar lavinartat i landet. Tiotusentals personer har fått sitt personnummer stulet. Brottslingar kan handla varor, ta krediter, starta företag eller registrera bilar i det stulna personnumrets namn. Detta leder till stora problem för de drabbade och brotten är mycket svåra både att utreda och klara upp.

Ett sätt att försvåra denna typ av brottslighet är att personnummer skyddas och inte längre är en offentlig handling. I Danmark används personnummer som i Sverige av myndigheter, arbetsgivare och liknande, men är inte offentliga handlingar. Ett annat sätt att förhindra bedrägerier är att alla får rätt att spärra sitt personnummer. Idag är det möjligt bara för dem som redan har blivit utsatta för stöld av personnummer.

Det är angeläget att frågan om offentlighet av personnummer snarast ses över.

.

Hans Hoff (S)

Suzanne Svensson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2014-11-06 Granskad: 2014-11-06 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)