Pilotprojekt med ett kriscenter för att förebygga självmord

Motion 2016/17:1330 av Stefan Nilsson (MP)

av Stefan Nilsson (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett pilotprojekt med ett kriscenter med inriktning på att förebygga självmord och tillkännager detta för regeringen.

Bakgrund och motivering

Varje år tar över 1 500 personer sitt liv. För att kunna minska antalet som tar sina liv så behövs många olika typer av åtgärder. Nasp Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa är statens och Stockholms läns landstings gemensamma centrala expertenhet inom självmordsforskning och självmordsprevention.

Självmord och självmordsförsök inträffar över hela Sverige. Men den vård som erbjuds är ofta bristfällig. Nasp eller annan statlig organisation bör ges i uppdrag att starta ett pilotprojekt med ett kriscenter med specifik inriktning på att förebygga självmord. Ett sådant kriscenter bör ha kvalificerad personal, som erbjuder samtal åt personer som försökt ta sitt liv samt till alla nära anhöriga (föräldrar, barn, syskon och partner) till någon som tagit sitt liv. Båda dessa grupper är i stor risk för att försöka begå självmord.

 

 

Stefan Nilsson (MP)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)