Placera den nya myndigheten för att bekämpa välfärdsbrottslighet i Halland

Motion 2022/23:585 av Lars Püss och Helena Storckenfeldt (båda M)

av Lars Püss och Helena Storckenfeldt (båda M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att placera den nya statliga myndigheten för att bekämpa välfärdsbrottslighet i Halland och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Halland är en av landets snabbast växande regioner. Ett attraktivt läge mellan Göteborg och Malmö/Köpenhamn tillsammans med en fantastisk natur och med god tillgång till sjukvård, barnomsorg och skolor har bidragit till detta. En av utmaningarna som Halland brottas med är att arbetskraften generellt sett är mer högutbildad än vad arbetsmarknaden efterfrågar och då handlar det oftast om kvinnor.

Det halländska näringslivet kännetecknas till stor del av små och medelstora företag inom ett flertal branscher. Även om det finns flera stora industrier placerade i Halland så är de oftast del av större företag där huvudkontoren är placerade någon annanstans. Det innebär att efterfrågan på högutbildad arbetskraft generellt sett är låg, då huvudkontor oftast innebär ett större behov av personer med längre utbildningar.

Arbetskraften i Halland står sig väl utbildningsmässigt med jämförbara regioner. Problemet är att arbetskraftsutbudet är alltför kvalificerat i förhållande till efterfrågan. För att lösa detta görs kontinuerliga ansträngningar att attrahera företag att etablera sina huvudkontor i Halland. Även om detta lyckas så är etableringstakten alltför låg i förhåll-ande till både den nuvarande diskrepansen mellan tillgång och efterfrågan på högkvalificerad arbetskraft, men framförallt den framtida med tanke på den stora inflyttningen till länet.

Hallands målsättning är att vara den bästa livsplatsen. Detta upplever vi att vi är på god väg att uppnå. Även om det aldrig innebär att man kan slå sig till ro, för det kommer alltid nya utmaningar som man måste hantera. En av de största just nu handlar om arbetstillfällen för, företrädesvis, alla högutbildade kvinnor i länet.

Med anledning av detta vill vi välkomna regeringen att överväga etablera den nya myndigheten för att bekämpa välfärdsbrottslighet i Halland.

 

 

Lars Püss (M)

Helena Storckenfeldt (M)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-18 Granskad: 2022-11-18 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)