Placera den nya myndigheten mot fusk och fel i välfärdssystemen i Halland

Motion 2021/22:2082 av Lars Püss m.fl. (M)

av Lars Püss m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att placera den nya statliga myndigheten mot fusk och fel i välfärdssystemen i Halland och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Halland är en av landets snabbast växande regioner. Ett attraktivt läge mellan Göteborg och Malmö/Köpenhamn tillsammans med en fantastisk natur och med god tillgång till sjukvård, barnomsorg och skolor har bidragit till detta. En av utmaningarna som Halland brottas med är att arbetskraften generellt sett är mer högutbildad än vad arbetsmarknaden efterfrågar och då handlar det oftast om kvinnor.

Det halländska näringslivet kännetecknas till stor del av små och medelstora företag inom ett flertal branscher. Även om det finns flera stora industrier placerade i Halland så är de oftast del av större företag där huvudkontoren är placerade någon annanstans. Det innebär att efterfrågan på högutbildad arbetskraft generellt sett är låg, då huvudkontor oftast innebär ett större behov av personer med längre utbildningar.

Arbetskraften i Halland står sig väl utbildningsmässigt med jämförbara regioner. Problemet är att arbetskraftsutbudet är alltför kvalificerat i förhållande till efterfrågan. För att lösa detta görs kontinuerliga ansträngningar att attrahera företag att etablera sina huvudkontor i Halland. Även om detta lyckas så är etableringstakten alltför låg i förhåll-ande till både den nuvarande diskrepansen mellan tillgång och efterfrågan på högkvalificerad arbetskraft, men framförallt den framtida med tanke på den stora inflyttningen till länet.

Hallands målsättning är att vara den bästa livsplatsen. Detta upplever vi att vi är på god väg att uppnå. Även om det aldrig innebär att man kan slå sig till ro, för det kommer alltid nya utmaningar som man måste hantera. En av de största just nu handlar om arbetstillfällen för, företrädesvis, alla högutbildade kvinnor i länet.

Med anledning av detta vill vi välkomna regeringen att etablera den nya myndigheten mot fusk och fel i välfärdssystemen i Halland. Vi har många högutbildade och kvalificerade kvinnor i länet som skulle uppskatta chansen till ett arbete som matchar deras förmåga. Vill man göra skäl för att vara en feministisk regering så är här ett gyllene tillfälle att faktiskt visa att man menar allvar med det epitetet.

Lars Püss (M)

Helena Storckenfeldt (M)

Ulrika Jörgensen (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)