Placera myndigheten för utbetalningskontroll i Göteborg

Motion 2021/22:2150 av Anna Johansson m.fl. (S)

av Anna Johansson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att titta på möjligheten att placera den nya myndigheten för utbetalningskontroll i Göteborg och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen har i budgetpropositionen för 2022, lagt fram förslag till riksdagen om att inrätta en ny myndighet för statliga utbetalningar. Vi vill föreslå regeringen att titta på möjligheten att placera den nya myndigheten i Göteborg.

Göteborgsregionens arbetsmarknad har vuxit kraftigt under senare år och omfattar idag 1,4 miljoner invånare. Här finns en mångfald av kompetenser och en rörlighet på arbetsmarknaden som ger goda förutsättningar för just det som regeringen anser att myndigheten behöver. Dessutom är möjligheterna stora, att hitta IT-systemvetare, jurister, ekonomer, samhällsvetare, IT och IT-säkerhetskunniga samt erfarna hand­läggare/utredare från Västra Götalandsregionen eller de olika kommunerna i Göteborgs­regionen. 

Främst kan regionen erbjuda den kunskap och kompetens som finns vid Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet och för den aktuella myndigheten även Skövde Högskola. Både universitetet och högskolan är populära hos studenterna och högskolan i Skövde har relevanta IT-utbildningar som skulle bidra till myndighetens kompetens­försörjning och möjligheter att lösa sitt uppdrag.  

I Göteborgsregionen finns förutom studenter en mängd kompetenta och erfarna medarbetare i offentlig förvaltning inom Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad. Det finns även flera ledande privata företag med hög kompetens inom IT och IT-säkerhet. Några av dessa företag är Recorded Future, Safe Society, NetClean, Irisity, CombiTech, Omegapoint, Sigma och HCL.   

Västsverige har ett varierat näringsliv men en myndighet och dess, ofta special­iserade arbetstillfällen, skulle ändå ha stor betydelse för en bredare och mer väl­fungerande arbetsmarknad. Det skulle vara till gagn för både näringsliv och samhälls­vetarstudenter som idag har få arbetsplatser att söka. Många ser därför en flytt till andra orter som ett nödvändigt alternativ. I en undersökning som Västsvenska Handels­kammaren gjorde för ett par år sedan trodde mer än hälften av samhällsvetarstudenterna och juristerna att de skulle bli tvungna att lämna Göteborg för att hitta arbete. 

 

 

Anna Johansson (S)

 

Johan Büser (S)

Mattias Jonsson (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)