Plan för ett starkare Sverige: En långsiktigt hållbar migrationspolitik

Motion 2016/17:3371 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)

av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)

Motion till riksdagen

2016/17:3371

av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)

Plan för ett starkare Sverige: En långsiktigt hållbar migrationspolitik

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med lagförslag om en långsiktigt hållbar migrationslagstiftning och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillfälliga uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationslagstiftningen och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en permanent skärpning av försörjningskravet i migrationslagstiftningen och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-06 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (39)