Plan för ett starkare Sverige: Trygghet att lita på

Motion 2016/17:3388 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)

av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)

Motion till riksdagen

2016/17:3388

av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)

Plan för ett starkare Sverige: Trygghet att lita på

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utbilda och anställa minst 2 000 fler poliser och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fler civilanställda inom polisen och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa ett system med deltidspolis och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett utrustningslyft för svensk polis och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-06 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (44)