Plastpåsar

Motion 2017/18:712 av Fredrik Lundh Sammeli (S)

av Fredrik Lundh Sammeli (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ytterligare minskning av användningen av plastpåsar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det finns bara en jord och vi har den till låns från kommande generationer. Plastpåsar är idag en stor miljöbov och det är glädjande att medvetenheten om problemen ökat det senaste året. Höjda priser och nya rutiner att verkligen fråga om man önskar en plastpåse har gett goda resultat i linje med andra länder som också gjort insatser för att minska konsumtionen.

Enligt ett EU-direktiv vill man även inom unionen minska förbrukningen av påsarna med målet 90 påsar per person år 2019, vilket är välkommet. Men Sverige skulle behöva göra mer som det föregångsland vi ändå är på miljöområdet.

Ett antal europeiska länder har redan infört olika typer av förbud mot plastkassar inom handeln och exempelvis Frankrike har sedan den 1 januari 2016 ett förbud mot att lämna ut plastbärkassar, såväl gratis som mot betalning. Första året undantaget ost och bakverk men nu ett år senare omfattar förbudet all plast i handeln. Frankrikes regering anser att man utöver att gynna miljön även kan tjäna pengar på plastförbudet, då man istället för att importera billiga plastpåsar från Kina nu kan låta franska företag producera biologiskt nedbrytbara påsar av majs eller potatis.

Andra länder som redan infört olika former av förbud mot plastpåsar är länder som Rwanda, Kenya, Bangladesh och Taiwan.

Det finns inget skäl att dessa länder ska gå längre än Sverige i kampen mot plastpåsar. För verkligheten är att om vi inte klarar av att bryta utvecklingen, finns det år 2050 mer plast än fisk i våra hav. En skrämmande tanke som kräver politiskt mod. Ytterligare åtgärder behövs i Sverige för att minska användningen av plastpåsar.

 

Fredrik Lundh Sammeli (S)

 

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-29 Granskad: 2017-09-30 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)