Polisen

Motion 2016/17:1535 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2016/17:1535

av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Polisen

Innehåll

Förslag till riksdagsbeslut

Motivering

Möt oron i polisorganisationen

Attacker mot blåljuspersonal

Fler alternativa vapen

Förbättra brottsuppklaringen

Renodla polisens uppgifter

Avrapporteringssystemet och tekniska hjälpmedel

Stärk polisens förmåga snabbt

Fördubbla insatsstyrkans förmåga

Synliga poliser i brottsutsatta områden

Lokal förankring

Social impact bonds

Nolltolerans mot vardagsbrottsligheten

En polis knuten till varje skola

Återinför beredskapspolisen

Organiserad brottslighet

Arbetet mot barnprostitution och människohandel

Forced marriage units

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (15)