Polishelikopter till Skåne

Motion 2009/10:Ju222 av Göran Persson i Simrishamn (s)

av Göran Persson i Simrishamn (s)
s78043

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att säkerställa att polisen får en optimal möjlighet att lösa sina uppgifter i Skåne.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att undersöka möjligheten att tillsammans med Danmark finansiera och använda en helikopter i Skåne.

Motivering

En utredning av polisflyget har bland annat kommit fram till slutsatserna att en helikopter bör baseras i Skåne samt att helikoptrarna ska användas mer vid bekämpning av vardagsbrott men också sättas in mot den organiserade brottsligheten. Nu efter det spektakulära helikopterrånet i Stockholm har frågan åter aktualiserats.

Turerna kring polisens helikopter i Skåne har varit många. År 2007 granskade Rikspolisstyrelsen, RPS, polisflyget, och utredarna fastslog att den då befintliga helikoptern inte utnyttjades optimalt. Istället borde en ny helikopter införskaffas av stor modell för transportering av den nationella insatsstyrkan. Enligt utredaren bör också svensk polis se på hur Norge har organiserat helikopterverksamheten. En annan faktor är att en helikopter också gör stor nytta vid exempelvis rån.

Sedan helikopterverksamheten flyttades från Skåne har Skånepolisen fått begära helikopterstöd via Rikskriminalpolisen, vilket har inneburit klart längre tidsgränser för när helikoptern kan vara på uppdrag. Två timmars flygtid till Malmö plus tankning innan den kan gå ut i tjänst gör att tiden innan polisen kan använda helikoptern i polisverksamheten blir orimligt lång.

Trots slutsatserna i utredningen är det ytterst osäkert att baseringen i Skåne återupprättas.

Sydsvenska Dagbladet skriver:

Polisen kan, med lite framförhållning, låna utrustningen av andra länder inom Schengen. Men att fråga efter en polishelikopter i Danmark är lönlöst – det finns ingen. En helikopter kostar fruktansvärt mycket pengar. Och att driva en helikopter med pilot kostar fruktansvärt mycket pengar. Danskarna har förmodligen gjort bedömningen utifrån ett budgetperspektiv.

Ett beslut brådskar från regering och RPS då det kommer att ta lång tid innan polisens helikopter i Skåne kan flyga igen. Leveranstiden på helikoptrar kan uppgå till flera år och piloterna i Skåne har flyttat så nya måste rekryteras eller utbildas.

Regeringen måste säkerställa att polisen får en optimal förmåga att lösa sina uppgifter i Skåne. En möjlighet vore att undersöka om Sverige och Danmark tillsammans kunde finansiera och använda en helikopter i Skåne.

Stockholm den 29 september 2009

Göran Persson i Simrishamn (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-09-30
Yrkanden (2)