Polishögskola i Borås

Motion 2006/07:Ju232 av Claes Västerteg (c)

av Claes Västerteg (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att inrätta en polishögskola i Borås.

Motivering

Färre poliser har fått alltmer att göra. För samtidigt som poliserna har minskat i antal den senaste tioårsperioden så har kriminaliteten ökat och blivit grövre. Vi har behov av stor rekrytering av poliser under flera år framöver. Poliskåren har i dag en hög medelålder och i likhet med övriga samhället är det en stegrad rörlighet på arbetsmarknaden, då främst bland de yngre.

Rekryteringsbehovet på sikt påverkas av den relativt höga medelåldern inom poliskåren och den förväntade rörligheten. Rekryteringen av poliser bör därför öka väsentligt. Kapaciteten på polisutbildningarna i Stockholm, Umeå och Växjö måste därför utnyttjas maximalt och utöver det bör ytterligare en polishögskola inrättas i närheten av befintlig högskola eller universitet. Därför föreslår jag att polishögskolan förläggs till Borås.

Polisbristen är ett stort problem i Västra Götaland. Och det kan konstateras att det är lättare att rekrytera poliser som utbildats i regionen. Därför är det särskilt angeläget att den nya polisutbildning som planeras förläggs till regionen och Borås – den lämpligaste staden. Här finns en bra högskola i nära anslutning till den tänkta polishögskolan. Högskolan har utbildningar som gör det möjligt att samordna vissa ämnen. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 27 oktober 2006

Claes Västerteg (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)