Polishögskola i Halmstad

Motion 2006/07:Ju354 av Henrik von Sydow (m)

av Henrik von Sydow (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förläggandet av en polishögskola till Halmstad.

Motivering

Sverige behöver en politik som ökar tryggheten för alla människor. En del i den politiken är att öka antalet poliser så att fler brott kan förhindras och bekämpas. Därför är det också angeläget att öka antalet polishögskolor. Det finns starka skäl för att en ny polishögskola bör förläggas till Halmstad. Mot bakgrund av de nuvarande polisutbildningarnas placering så finns det ett uppenbart geografiskt argument för en polishögskola i Halmstad. Placeras en polishögskola i Halmstad stärker det upptagningsområdet för polisutbildningen.

På Halmstad högskola finns också kompetens inom de flesta av de akademiska ämnesområden som förekommer vid nuvarande polisutbildningar, till exempel statsvetenskap, juridik, ledarskap, sociologi, psykologi och pedagogik. Det ska framhållas att för utbildningen relevanta anläggningar som till exempel skjutbanor finns i Halmstad. Det minskar investeringskostnaderna för en ny polishögskola och talar till Halmstads fördel.

Till detta ska också anföras att Halmstad högskola dessutom är populär, aktiv och framåtinriktad vilket borde öka möjligheterna att med gott resultat också hysa en ny polishögskola.

Stockholm den 30 oktober 2006

Henrik von Sydow (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)