Polishögskola till Borås

Motion 2006/07:Ju241 av Else-Marie Lindgren (kd)

av Else-Marie Lindgren (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en fjärde polishögskola med placering i Borås.

Motivering

Sveriges befolkning ökar och så gör även antalet anmälda brott till polisen. Men under den socialdemokratiska regeringens år vid makten minskade antalet poliser med cirka 2 000. Behovet av fler poliser är därför stort.

Sverige behöver fler poliser för att klara av brottsbekämpningen. Vi måste ha fler synliga poliser på gator och torg, poliser som kan utreda brott men också verka brottsförebyggande.

Det är därför mycket glädjande att den nya regeringen har som mål att öka antalet poliser till 20 000 senast år 2010. Men för att klara att utexaminera fler poliser torde en fjärde polishögskola vara nödvändig.

En lämplig ort för en ny polishögskola är Borås. Borås ligger centralt i befolkningstäta Västsverige. Högskolan i Borås har tidigare, i samband med att en tredje polishögskola var aktuell, presenterat ett väl genomarbetat förslag för hur en polisutbildning skall kunna bedrivas i Borås. Borås har också fördelen att ligga nära Göteborg och kan därför dra nytta av den geografiska närheten till Göteborgs universitet.

Stockholm den 27 oktober 2006

Else-Marie Lindgren (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)