Polishögskola till Örebro universitet och Karlskoga

Motion 2006/07:Ju319 av Sven Gunnar Persson (kd)

av Sven Gunnar Persson (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en fjärde polishögskola lokaliseras till Örebro universitet och Karlskoga.

Motivering

Alliansregeringen har målsättningen att det ska finnas minst 20 000 poliser fram till 2010. För att uppnå detta måste fler poliser utbildas. Det kräver att ytterligare en polishögskola inrättas. Denna högskola skulle med fördel kunna placeras vid Örebro universitet, med lokalisering till Karlskoga. En polishögskola i Örebro län skulle kraftfullt förstärka rekryteringen av poliser till Mellansverige.

Örebro universitet har utomordentliga förutsättningar att utveckla en modern och innovativ polishögskola. På Campus Karlskoga sker i dag en satsning på institutioner inom säkerhetsområdet, bl.a. avancerade IT-tillämpningar som är viktiga för framtidens polis.

Universitet har idag en hög professionell och forskningsanknuten kompetens, med bland annat jur.kand.-program och psykolog- och socionomprogram.

Det rättsvetenskapliga programmet har en internationell inriktning med fördjupning i olika rättstraditioner och deltagande av utländska juriststudenter. Utbildningen har också en viss orientering mot biståndsinsatser som rör polisutbildning och träning i mer problematiska länder.

Inom psykologiämnet finns både forsknings- och undervisningsmässigt en gedigen kunskap om risk, protektion och kriminalitet. Forskare från Örebro universitet är bl.a. projektledare för ett nationellt projekt inom kriminalvården som ska ta fram förslag på hur kriminalvården ska göra riskbedömningar och hur dessa ska hanteras ute på anstalter och i frivård.

Sammantaget har Örebro universitet utmärkta förutsättningar för att stå värd för en ny polishögskola. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 26 oktober 2006

Sven Gunnar Persson (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)