Polishögskola till Uddevalla

Motion 2006/07:Ju309 av Lars Tysklind m.fl. (fp, m)

av Lars Tysklind m.fl. (fp, m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att placera en ny polishögskola i Uddevalla.

Motivering

I den borgerliga regeringsförklaringen sägs att ambitionen är att öka antal poliser till 20 000. För att nå detta mycket vällovliga mål måste det utbildas fler poliser. För att genomföra detta krävs sannolikt en ny polishögskola. Vi anser att en ny polishögskola skall ligga i Västsverige och placeras i Uddevalla. Uddevalla har klara konkurrensfördelar när det gäller placeringen av en ny polishögskola.

I Uddevalla har Högskolan Uddevalla-Trollhättan (HTU) bedrivit verksamhet under lång tid. Högskolan koncentreras nu till Trollhättan, Högskolan Väst. Uddevalla har därmed tillgängliga högskolelokaler och kommunal erfarenhet att administrera denna typ av utbildning. Ett nytt högskolecentrum, kopplat både till Högskolan Väst och Göteborgs universitet ger en god grund för en polishögskola. Uddevalla har dessutom områdets i särklass största gymnasieskola.

Uddevalla är attraktivt ur boendesynpunkt med en mångfald av boendeformer och studentbostäder till rimliga kostnader. När militären lämnade Uddevalla lämnade man också obebyggd övningsmark och ett antal större och mindre skjutbanor, vilka tillsammans med anslutningen till vattnet rimligtvis bör kunna erbjuda utomordentliga övningsområden för polisaspiranter.

Man kan också konstatera att polisledningen redan upptäckt fördelarna med Bohuslän och Bohusläns geografi genom att det bedrivs polisutbildning på Gullmarsbasen, i Uddevallas omedelbara närhet. Uddevalla ger också bra utbildningsmöjligheter kopplat till trafik, räddningstjänst och tull.

Uddevalla är attraktivt även på fritiden med restauranger, pubar och kaféer. Sommartid, då centrum har ett rikt folkliv, kan man välja en trevlig uteservering där man kan äta gott och svalkas av havsbrisen. Det finns ett rikt utbud för den som tycker om att vara ute i skog och mark. I Uddevalla kan du segla, vandra, motionera, fiska, bada etc.

Vår slutsats är att vid valet av placeringen av en ny polishögskola så är Uddevalla mycket lämpligt. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 27 oktober 2006

Lars Tysklind (fp)

Lars-Arne Staxäng (m)

Mikael Cederbratt (m)

Maria Plass (m)

Kent Olsson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)