Polisnärvaro på sjukhus för brottsoffer

Motion 2009/10:Ju326 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om polisnärvaro på sjukhus för att underlätta för brottsoffer att göra en anmälan omgående.

Motivering

Myndigheter och organisationer har en viktig roll i det brottsofferstödjande arbetet. Tillgänglighet, tidigt kvalificerat stöd och ett professionellt bemötande kan vara avgörande för att brottsoffer ska våga anmäla och känna tillit till rättsväsendet. Det svåraste är ibland bara att få brottsoffer våga berätta vad de har varit med om.

Brottsoffer som får stöd från omgivningen och från rättsväsendet kan i högre grad förväntas bidra till rättsprocessen genom att vittna. Dessutom är deras kunskap och erfarenheter av att vara utsatta för brott viktiga delar i arbetet med att planera brottsförebyggande åtgärder. Det viktigaste är dock att människor som utsatts för brott ska känna att samhället står på deras sida.

Polisen har redan idag stödcentrum för unga brottsoffer i form av ett samarbete mellan polisen och socialtjänsten. Verksamheten riktar sig till ungdomar upp till 18 år som har blivit utsatta för brott, till exempel personrån, misshandel, våldtäkt, olaga hot och ofredande. Åldersgränsen kan variera mellan olika kommuner, och en del tar emot ungdomar upp till 23 år.

Jag vill se ett starkare stöd för brottsoffer genom polisiär närvaro på sjukhus. Stora akutsjukhus bör, i vart fall under helger, ha som rutin att aktivt samarbeta med polisen. När en patient vars skador med största sannolikhet härrör från ett brott kommer till sjukhus är det viktigt att brottsoffret omgående ska få möjlighet att berätta sin historia och göra en anmälan.

Stockholm den 22 september 2009

Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)