Polisutbildning i Landskrona

Motion 2006/07:Ju326 av Torkild Strandberg (fp)

av Torkild Strandberg (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att förlägga en polisutbildning i Landskrona/Helsingborg.

Motivering

Det behövs fler poliser i Sverige och i Landskrona. Det är därför troligt att det även behövs fler utbildningsorter utöver de tre redan existerande. Det finns i dag ingen polisutbildning i Skåne. Den geografiskt närmsta ligger i Växjö. Skåne är en befolkningstät del av Sverige, och därför vore en lokalisering av en ny polisutbildning hit naturlig.

Nordvästra Skåne och orterna Landskrona och Helsingborg vore en bra lokalisering för en ny polisutbildning i Skåne. Här finns ett stort befolkningsunderlag, goda kommunikationer, begynnande högskoleutbildningar och närhet till universitetet i Lund. Tillgången på högskoleutbildningar och närheten till universitetet är inte minst viktig eftersom polisutbildningen knyts allt närmare forskningen.

I ett lokalt perspektiv vore detta idealiskt då polisstudenter under sin utbildning får en anknytning till utbildningsorten och ofta påbörjar sin polisanställning i utbildningens närhet. En ökad polisnärvaro skulle innebära ett ökat förtroende för polisen och att möjligheterna att rekrytera poliser ur i dag underrepresenterade grupper skulle öka.

Stockholm den 27 oktober 2006

Torkild Strandberg (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)