Polisutbildning i Skaraborg

Motion 2008/09:Ju429 av Cecilia Widegren m.fl. (m, c, fp, kd)

av Cecilia Widegren m.fl. (m, c, fp, kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om etablering av polisutbildning i Skövde.

Motivering

Behovet av fler poliser är stort i Sverige, och polisutbildningen skall förändras och byggas ut. Vi vill lyfta fram Skövde som lokaliseringsort för en ny polisutbildning. Det geografiska läget, kompetensen och den utvecklade samverkan mellan kommunen, högskolan, räddningsskolan i dess kommande form samt Försvarsmakten som redan finns i Skövde ger goda förutsättningar för en väl fungerande och modern polisutbildning.

Det övergripande målet är att öka rättsväsendets förmåga och effektivitet – detta för att förhindra och bekämpa brott av olika slag. Den omständighet vi lever med i dag med en fortfarande låg andel uppklarade brott behöver rättas till. Allmänhetens förtroende för polisen har genom tidigare låga uppklarningsgrad sjunkit, och många drar sig för att anmäla begångna brott eftersom så liten andel av brotten leder till att någon brottsling grips. Om vi skall klara av att vända denna samhällstrend behöver fler poliser utbildas.

I dag finns polishögskolor i Solna, Umeå och Växjö. Skövde är, rent geografiskt, en lämplig lokaliseringsort. Det faktum att det i Skövde också finns en tradition av fruktbart samarbete mellan kommunen, myndigheter och högre utbildning förstärker bilden av Skövde som lokaliseringsort ytterligare. Skaraborg har redan förberedande polisutbildning i Hjo och distansutbildning för poliser i Lidköping, vilket är en mycket bra början.

Inriktningen av den framtida polisutbildningen bör spegla och stödja den alltmer komplicerade yrkesroll som polisyrket utvecklats till. Den samlade kompetens inom informationsteknik som finns vid Högskolan i Skövde, liksom den breda erfarenheten av tvärvetenskapliga utbildningar där informationsteknik integreras med andra ämnesområden, ger goda förutsättningar för att skapa en polisutbildning med en tydlig informationsteknisk profil.

Skövde uppfyller även i övrigt de förutsättningar som borde komma i fråga för en etablering av en ny polisutbildning. Där finns bland annat militära myndigheter, utmärkta övningsfält med skjut- och sprängplatser i både Skövde och Karlsborg, kriminalvårdsutbildning i Mariestad, Polisens hundskola i Karlsborg och dessutom mycket goda kommunikationer.

Stockholm den 6 oktober 2008

Cecilia Widegren (m)

Ulrika Carlsson i Skövde (c)

Christer Winbäck (fp)

Holger Gustafsson (kd)

Lars Elinderson (m)

Sten Bergheden (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2008-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)