Polisutbildning i Värmland

Motion 2006/07:Ju370 av Berit Högman m.fl. (s)

av Berit Högman m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om polisutbildning i Värmland.

Motivering

Under flera år har det gjorts en rejäl satsning på att utbilda och anställa fler poliser, en satsning som den nuvarande borgerliga regeringen nu fortsätter. Det skulle vara olyckligt om den ökade satsningen på polisen inte medförde att Värmland också får en polisutbildning. För oss socialdemokrater är det emellertid viktigt att också utveckla polisutbildningen. Vi vill se en akademisering och en förlängning av utbildningen. Dessutom vill vi att fler högskolor får vara med och utbilda poliser. Vi påstår att polisutbildning bör etableras i Värmland och skälen är följande:

  • Det finns ingen polisutbildning i den delen av landet.

  • Karlstads universitet har de kompetensområden som krävs och är ett universitet i ständig utveckling. Universitetets upptagningsområde är huvudsakligen Värmland och västra Sverige.

  • Det pågår ett omställningsarbete efter nedläggningen av A 9 i Kristinehamn. Värmland skulle gynnas av en polisutbildning eftersom vi ser att många presumtiva studenter kan finnas i den målgrupp som tidigare kunde vara verksamma på A 9.

  • Karlstad är en kommun som erbjuder boendegaranti till studenterna.

  • Värmland är det län vars poliser har den högsta medelåldern.

  • Det finns ett av Karlstads universitet utarbetat utbildningsprogram för poliser.

Stockholm den 24 oktober 2006

Berit Högman (s)

Ann-Kristine Johansson (s)

Tommy Ternemar (s)

Lars Mejern Larsson (s)

Marina Pettersson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)