Politik för ett hälsosamt Sverige - folkhälsa, hälso- och sjukvård

Motion 2003/04:So343 av Maud Olofsson m.fl. (c)

av Maud Olofsson m.fl. (c)
Motion till riksdagen

2003/04:So343

av Maud Olofsson m.fl. (c)

Politik för ett hälsosamt Sverige - folkhälsa, hälso- och sjukvård

1 Sammanfattning

Centerpartiets politik för ett hälsosamt Sverige tar sin utgångspunkt i individens egen kraft och förmåga till ansvarstagande samt i de sociala gemenskapernas betydelse för människors välbefinnande och för påverkan av individernas beteendemönster. Civil­samhällets styrka är av betydelse för en generellt höjd livskvalitet med implikationer på sjukfrånvaro och psykisk ohälsa, men är också en oundgänglig kraft om vi ska få bukt med den oroande ökningen av alkoholkonsumtionen inte minst bland ungdomar.

Hälso- och sjukvårdspolitiken ska i första hand verka förebyggande. Det förutsätter ett aktivt folkhälsoarbete som syftar till
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (49)