Politik för minskad främlingsfientlighet och rasism

Motion 2013/14:K394 av Maria Ferm m.fl. (MP)

av Maria Ferm m.fl. (MP)
Motion till riksdagen

2013/14:K394

av Maria Ferm m.fl. (MP)

Politik för minskad främlingsfientlighet och rasism

MP2101

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 3

3 Inledning 5

4 Hur skolan kan bidra till minskad främlingsfientlighet i samhället 6

4.1 Framgångsrika lokala insatser mot främlingsfientlighet 6

4.1.1 Toleransprojektet 7

4.1.2 Toleransprojekt i fler kommuner 7

4.2 Ett lärarlyft för mänskliga rättigheter 7

4.3 Pojkars skolresultat – en demokratifråga 8

4.3.1 Normkritiskt arbete för att påverka attityder och
förbättra pojkars skolresultat i Gnesta 8

4.3.2 Resurser till normkritiskt jämställdhetsarbete 9

4.4 Ett nationellt resurscentrum för normkritisk pedagogik
och metoder för att motverka extremintolerans 10

4.5 Rasism
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (20)