Pornografi

Motion 1998/99:K285 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

av Gudrun Schyman m.fl. (v)
Pornografins karaktär och
skadeverkningar
Från "fri sex" till kvinnoförnedring
På 1960-talet kom en stark reaktion mot förljugenhet och
dubbelmoral i sexualfrågor. Fri sex blev ett begrepp som
grundade sig på tanken att sexualitet inte är fult, att både
kvinnor och män har rätt att bejaka sin egen sexualitet så
länge det inte skadar andra, att homosexuella har rätt att
bejaka sin sexualitet och att kvinnor och män har rätt till
sexuellt umgänge på jämställda villkor. Det handlade om en
tvåkönad sexualitet där kvinnor inte enbart var objekt;
kvinnor sågs som aktiva subjekt med rätt till egna känslor i
sin relation till mannen.
I dag, trettio år senare, kan vi med facit i hand konstatera att den positiva
rörelsen på 1960-talet exploaterats och förvanskats av marknadens gigantiska
porrindustri. I pornografin exploateras kvinnors sexualitet och kvinnor ses
enbart som objekt. Det handlar om sex där kvinnor förnedras och framställs
som viljelösa varelser, alltid redo för sex när som helst och hur som helst.
Kvinnoföraktet är kärnan i pornografin, framställningen av kvinnan som ett
ting, en icke-mänsklig varelse som till och med njuter av våld och tortyr
speglar detta förakt. Kvinnan i pornografin är en förbrukningsvara för män.
Porrindustrin framställer nya trender, exempelvis gruppvåldtäkter (s.k. gang
bangs), samlag med knytnävar (s.k. fistfucking) och annan kvinnoförned-
rande våldspornografi i allt grövre former.
Detta har lett till att gränsen för vad som accepteras i den s k dagligvaru-
porren förskjutits. I t.ex. ungdomstidningar förekommer det att arbete som
porrskådis förskönas. Liknande förekommer i s.k. herrtidningar, men då med
en grövre vinkling. Där berättas t.ex. om de prostituerades villkor på ett
glamouröst sätt. Aldrig behandlas frågor om gatuprostitution och missbruks-
problem. I kvällstidningar annonserar porrbranschen för t.ex. sexvideos och
telesex. Den alltmer erotiserade reklamen tränger sig på i TV och på
reklampelare. Bilden av kvinnan som enbart sexobjekt undgår ingen.
Pornografins mest skadliga verkan är att den genom sin bild av kvinnan
kan sägas vara teorin till vad som i praktiken blir våldtäkter. Porrindustrin är
genom pornografin i dess olika former den största orsaken till att det
sexualiserade våldet i samhället har ökat.
Ungdomar och pornografi
Pornografins ökade tillgänglighet har särskilt skadlig
inverkan på unga flickor och pojkar. Det uppstår ett yttre
samhälleligt tryck på tidiga och mer eller mindre ofrivilliga
sexdebuter. Pornografins bild av sex ger förväntningar som
inte motsvaras i verkliga relationer, och kvinnor lärs in i sin
roll som objekt. Skolsköterskor rapporterar nu om alltfler
unga flickor som rakar bort sitt könshår för att leva upp till
de krav som pojkar ställer efter att ha tagit del av pornografi.
Frågor om analsex är vanliga hos skolsköterskor,
ungdomsmottagningar och sexualupplysare av samma skäl.
Pornografi på Internet
Antalet pornografiska sidor på Internet utgör bara någon
procent av det totala utbudet, men har väldigt många
besökare. Ett par hundra tusen besökare per dag är inte
ovanligt för de populäraste sidorna. Det finns även sidor med
sexualupplysning, sensuell erotik eller konst, men dessa
överskuggas av följande fyra kategorier:
- Porrindustrins reklam för varor och tjänster.
- Helt nya tjänster som bilddatabaser och videosexsajter som vuxit upp
med www som enda distributionsnät.
- Sexbildsforum på Usenet, där vem som helst kan dela med sig av bilder.
Usenet är i princip enda stället där våldspornografi och ovanliga sexuella
böjelser florerar gratis.
- Privata hemsidor med länkar till eller information om pornografiska
länkar, sexhistorier och bilder.
Våldspornografi
Förbudet mot våldspornografi i bland annat lagen 1990:886
om kontroll och granskning av filmer och videogram är idag
helt tandlöst. Den anmälda serien i tidningen Svenska
Hustler som friades visar bristen i nuvarande lagstiftning mot
våldspornografi. Serien handlade om en man som hugger
huvudet av en kvinna och i stället sätter dit huvudet av sin
älskarinna som omkommit i en trafikolycka. Efter den
transplantationen har mannen samlag med sin "skapelse".
Serien friades med motiveringen att våldet att hugga huvudet
av kvinnan och samlaget inte förekom på samma bild. Vid
bedömning av om det handlar om våldspornografi går det
inte att använda sådana strikta definitioner. Man måste
givetvis bedöma varje pornografisk skildring som en helhet
och inte i sekvenser.
Åtgärder
Översyn av lagstiftningen
Vänsterpartiet vet att frågan om pornografi är svår. Eftersom
vi vet att pornografi är både förnedrande och uppmuntrar till
förnedring av kvinnor måste samhället agera. Vi menar att
det behövs en översyn av all lagstiftning som rör pornografi i
alla dess former. En sådan översyn är en grannlaga uppgift
och tar tid.
Pornografins verkningar ser inga åldersgränser. Inga svarta lådor döljer det
kvinnoförnedrandet budskapet. Det strukturella våldet måste angripas mer
offensivt. Det är inte begränsande åtgärder som är lösningen. Trots det
föreslår vi begränsningar i väntan på en översyn av lagstiftningen.
Pornografi i dagligvaruhandeln
I dag finns i princip inte en livsmedelsaffär som har
godisdisken placerad vid kassorna. Anledningen är att
mammor med små barn protesterade. Dessa protester ledde
till att branschen själv tog sitt ansvar och flyttade
godisdiskarna från utgångskassorna. Ett likadant ansvar
borde branschen ta vad gäller pornografiska skrifter och
placera dem i "svarta lådor" så att de som varken vill se dem
själva eller förklara för små barn vad det är, slipper se dem.
Redan i dag finns det handlare som placerar de
pornografiska skrifterna i "svarta lådor". Vi vill att
regeringen tar upp denna fråga till diskussion med
dagligvaruhandelns branschorganisationer. Detta bör ges
regeringen till känna.
18-årsgräns för pornografiska
tidskrifter och videofilmer
Eftersom många ungdomar tar stort intryck av pornografins
kvinnoförnedring just under den tid då de formar sin egen
sexualitet är det angeläget att redan nu införa en 18-årsgräns
för köp av pornografiska tidskrifter och videofilmer samt för
uthyrning av pornografiska videofilmer. Vi vill att
regeringen återkommer med ett lagförslag med den
innebörden.
Diskussioner om pornografi i skolan
Rapporter, bl.a. från JämO visar att de sexuella
trakasserierna mot unga flickor i skolan blir allt grövre.
Ungdomar måste därför få en möjlighet att diskutera
pornografi på ett kritiskt sätt. Diskussioner om pornografi
borde därför vara ett stående inslag i skolans undervisning
om sex och samlevnad. Detta bör ges regeringen till känna.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen hos regeringen begär en översyn av lagstiftningen
om pornografi,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om åtgärder mot pornografi i
dagligvaruhandeln,
3. att riksdagen hos regeringen begär förslag om en 18-årsgräns för
köp av pornografiska tidskrifter och videofilmer samt uthyrning
av pornografiska videofilmer,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om diskussioner om pornografi i skolans sex-
och samlevnadsundervisning.

Stockholm den 27 oktober 1998
Gudrun Schyman (v)
Hans Andersson (v)
Ingrid Burman (v)
Lars Bäckström (v)
Stig Eriksson (v)
Owe Hellberg (v)
Berit Jóhannesson (v)
Tanja Linderborg (v)
Maggi Mikaelsson (v)
Ulla Hoffmann (v)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (8)