Portal för myndigheters tjänster och hemsidor

Motion 2019/20:88 av Bo Broman (SD)

av Bo Broman (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att införa en portal till myndigheters tjänster och hemsidor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För företag finns det idag en utmärkt hemsida som heter verksamt.se vilken fungerar som en portal till diverse myndigheters tjänster och hemsidor. På denna hemsida samlar Bolagsverket, Skatteverket, Arbetsförmedlingen och Tillväxtverket information och en rad tjänster.

Företagare kan där bland annat:

  • hitta information om att starta och driva företag
  • skapa en affärsplan i Tillväxtverkets e-tjänst
  • nyregistrera, ändra eller avregistrera enskild näringsverksamhet, aktie-, handels- och kommanditbolag samt ekonomiska föreningar i Skatteverkets e-tjänst
  • nyregistrera, registrera ändring och avregistrera enskild firma, aktie-, handels- och kommanditbolag samt ekonomiska föreningar i Bolagsverkets e-tjänst
  • se en sammanställning av pågående aktiviteter i Tillväxtverkets, Skatteverkets och Bolagsverkets e-tjänster på Mina sidor
  • se redan registrerade företag hos Bolagsverket och Skatteverket på Mina sidor.

Som privatperson måste man idag besöka en mängd olika myndigheters separata hemsidor för att registrera och utföra ärenden. I Norge är man på väg att införa en myndighetsportal för privatpersoner där man med en enkel inloggning kan göra de flesta ärenden från vaggan till graven, exempelvis kontakt med Försäkringskassan, Skatteverket, Arbetsförmedlingen, högskolor, CSN och Transportstyrelsen. En portal för privatpersoner liknande den för företag ovan borde kunna införas även i Sverige för att underlätta kontakten med myndigheter.

Bo Broman (SD)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-19 Granskad: 2019-09-20
Yrkanden (1)

Avsändare