Postförsändelser till rättspsykiatriska kliniker

Motion 2017/18:2598 av Eva Sonidsson (S)

av Eva Sonidsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska överväga möjligheten att all ingående post till rättspsykiatriska kliniker ska röntgenundersökas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Alla, oavsett vem man är eller varför man besöker en rättspsykiatrisk klinik, går av säkerhetsskäl igenom en säkerhetskontroll liknande den vid en flygplats. Detta är självfallet viktigt så att man inte medför otillåtna föremål in till kliniken. Om man däremot skickar ett paket gäller inte samma regler och vilka föremål som helst kan hamna inom klinikens väggar. Därmed är säkerheten på kliniken i fara. Därför bör reglerna ändras så att all ingående post till en rättspsykiatrisk klinik röntgas.

Eva Sonidsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)