Preskriptionstiden för skulder som avser obetalt underhåll

Motion 2016/17:1848 av Boriana Åberg (M)

av Boriana Åberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att ändra preskriptionstiden för skulder till staten för obetalt underhåll för barn och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

När ett barn endast bor hos den ena föräldern ska den andra föräldern betala underhållsbidrag. Pengarna betalas varje månad och föräldrarna har möjligheten att själva komma överens om summan utifrån barnets behov och den egna inkomsten. Om den förälder som ska betala underhåll av någon anledning inte gör det går staten in och betalar underhållsstöd på upp till 1 573 kronor per månad och barn. Pengarna som staten betalar ut blir till en skuld som den underhållsskyldige föräldern blir skyldig försäkringskassan och som har en preskriptionstid på fem år.

Enligt siffror från Kronofogden uppgår den samlade skulden för uteblivet underhållsstöd 2016 till över 1,2 miljarder kronor. Skulden preskriberas efter fem år, vilket innebär att skattebetalarna får betala de underhållsskyldiga föräldrarnas skulder. För att kunna använda skattepengar till saker som de är bättre lämpade för, exempelvis skola och omsorg, bör därför möjligheten att förlänga preskriptionstiden på skulder till staten för obetalt underhåll för barn ses över.

Boriana Åberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)