Presstödet och reklamskatten

Motion 2007/08:K295 av Jan Ericson (m)

av Jan Ericson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra en översyn av presstödet och reklamskatten.

Motivering

Presstödet kostar statskassan stora belopp varje år. Huvuddelen av stödet går till ett par stora svenska dagstidningar, varav två har fått flera miljarder i sammanlagt presstöd över åren. Mest presstöd går till storstadstidningar, och Stockholm och Skåne får huvuddelen av pengarna. Nordligaste delen av Sverige får knappast del av något presstöd alls.

Att skattesubventionera vissa tidningar är att sätta konkurrensen ur spel. Tidningar skall precis som andra företag leva och utvecklas på egna meriter.

En översyn bör göras för att klargöra huruvida presstödet kan vara kvar i sin nuvarande form. Eftersom reklamskatten finansierar presstödet bör detta även ingå i översynen.

Stockholm den 3 oktober 2007

Jan Ericson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-03 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16
Yrkanden (1)