Preventiva insatser mot självmord hos äldre

Motion 2021/22:121 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten till ett preventivt program med ökad kunskap för tidig upptäckt av och stöd till äldre som mår psykiskt dåligt, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Självmord är ett stort samhällsproblem och ofta är det ett tabubelagt ämne. Trots att det är långt fler som tar sitt liv än som dör i trafiken, finns ingen officiell nollvision. Varje självmord är en tragedi och ofta ett livslångt trauma för anhöriga och närstående. Sam­hällskostnaden är flera miljoner per självmord.

Äldre är en grupp som ofta glöms bort, men de flesta som tar sitt liv är över 55 år. Det är angeläget att människor som arbetar nära äldre människor och människor som möter äldre människor i potentiellt kritiska situationer, såsom arbetsförmedling, tränas i att se varningstecken när någon mår dåligt. Vi behöver ta ett större ansvar för att säker­ställa tillräckliga resurser för utbildning, tid för samtal samt analyser och uppföljning av resultatet för att rädda människoliv. Genom att arbeta fram ett preventivt program med ökad kunskap för tidig upptäckt av och stöd till äldre som mår psykiskt dåligt kan vi genom relativt enkla medel rädda liv.

 

 

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-22 Granskad: 2021-09-22 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)