Prioritera Stångådalsbanan

Motion 2017/18:942 av Magnus Oscarsson (KD)

av Magnus Oscarsson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att prioritera upprustningen av Stångådalsbanan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Mellan Linköping och Kalmar går den så kallade Stångådalsbanan. Den har hållplatser i orter som Bjärka-Säby, Rimforsa, Kisa, Hultsfred, Berga och Blomstermåla. Det är en viktig tågbana för tusentals människor som bland annat

arbetspendlar.

Underhållet av Stångådalsbanan är sedan länge eftersatt och maxhastigheten är på sina håll mycket låg, snitthastigheten ligger på 70–80 km/h. Det är inte en hållbar situation om vi på allvar vill ta tillvara den tillväxtpotential som finns i Linköping och den landsbygdspotential som finns i orterna kring Kalmar. Det handlar om att se hur Sveriges olika delar kompletterar varandra. I Linköping finns en imponerande tillväxtkraft, med en stor befolkningsökning och många nya arbetstillfällen – inte minst i kraft av Saabs framgångar. Vi vet från forskning att den typen av tillväxtnav som Linköping utgör behöver länkas samman med omkringliggande regioner på ett tillfredsställande sätt för att nå sin fulla potential. Samtidigt finns det oerhört mycket att vinna för landsbygden på att underlätta logistiken till städerna. Därför bör en upprustning av Stångådalsbanan prioriteras.

Magnus Oscarsson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-02 Granskad: 2017-10-02 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)