Privat övningskörning och olaglig körskoleverksamhet

Motion 2020/21:3151 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)

av Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att begränsa antalet elever vid privat övningskörning till fem stycken per handledare och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att intensifiera arbetet mot olaglig körskoleverksamhet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Problemet med olagliga trafikskolor verkar ha ökat och anmälningar om olaglig verksamhet inkommer från bland annat branschen själva, privatpersoner men också från andra håll. Vid en razzia i Södertälje under våren 2020, rapporterades flera fall av olaglig verksamhet, bland annat körskolebilar som saknade tillstånd att bedriva yrkesmässig verksamhet. Razzian bekräftade bilden av en utbredd olaglig verksamhet då så stor del som hälften av alla kontrollerade övningsfordon saknade tillstånd att bedriva avsedd verksamhet. För att komma tillrätta med problemet bör arbetet med att lagföra de som inte är laglydiga intensifieras och reglerna för exempelvis handledning av antal elever stramas åt.

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)