Privata sjukförsäkringar

Motion 2019/20:900 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om privata sjukförsäkringar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ohälsa på arbetsplatser är ett problem i samhället i stort. Det är främst offentliga arbetsgivare som orsakar de största ohälsotalen och därmed belastar den offentliga sjukvården och den offentliga sjukförsäkringen. Små privata företag har oftast mycket låga ohälsotal men är trots det med och finansierar de offentliga arbetsgivarnas ohälsa.

För ett litet företag så behöver det inte nödvändigtvis vara kostnaden för sjukfrånvaron som är det största problemet, utan snarare att en nyckelmedarbetare är borta. Vi kan dagligen läsa i media om de långa köerna till den offentliga vården, och för en arbets­givare är det viktigt att medarbetarna får god tillgång till vården snabbt. Därför är det också många arbetsgivare som har en sjukförsäkring för sina medarbetare. Egentligen betyder det att företagen betalar sjukförsäkringen två gånger – först via de offentligt finansierade och obligatoriska systemen, och sedan via en privat försäkringslösning.

För de offentliga och privata arbetsgivare som erbjuder en privat sjukförsäkring, som därmed avlastar den offentliga vården, borde det kunna finnas möjlighet till avdrag för motsvarande kostnad för den privata sjukförsäkringen.

Ju fler arbetsgivare som tecknar privata sjukförsäkringar, desto bättre tillgång blir det till sjukvården i stort för alla. När en medarbetare väljer att gå till en privat läkare i stället för en offentlig så minskar köerna för alla, så systemet med privata sjukförsäkringar borde uppmuntras av regering och riksdag.


Regeringen borde utreda hur man kan uppmuntra fler arbetsgivare att teckna privata sjukförsäkringar för sina medarbetare. Detta bör regeringen ges till känna.

Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)