Privatpersoners inkomstdeklaration ska inte vara offentlig

Motion 2014/15:1577 av Mathias Sundin m.fl. (FP)

av Mathias Sundin m.fl. (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att privatpersoners inkomstdeklaration inte ska vara offentlig och att lagstiftningen bör ändras i enlighet med motionens intentioner.

Motivering

Offentlighetsprincipen är avgörande för granskningen av den offentliga makten i Sverige. Den blev till samtidigt som den då världsunika tryckfrihetsförordningen 1766. Offentlighetsprincipen ger medborgarna och medierna möjlighet att granska de som styr och det är en princip som vi ska försvara.

Offentlighetsprincipen innebär emellertid inte att privatpersoners liv ska vara offentligt. Idag kan man enkelt ta del av privatpersoners ekonomiska situation, genom att granska deras inkomstdeklaration. Det finns ingen anledning att denna information ska vara offentlig. Hur mycket pengar någon tjänar ska denne själv avgöra om den vill dela med sig av.

Undantag ska göras för en del myndighetspersoner, politiker och andra som tillhör den offentliga makten. Där är det viktigt att lätt kunna granska inkomster, men att enkelt kunna snoka i andra personers privatliv ska vi begränsa.

.

Mathias Sundin (FP)

Maria Weimer (FP)

Bengt Eliasson (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2014-11-07 Granskad: 2014-11-07 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)