Progressiv beskattning

Motion 2019/20:2144 av Niklas Karlsson m.fl. (S)

av Niklas Karlsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om progressiv beskattning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Skattenivån i Sverige har sjunkit under ett antal år. De som gynnats mest av skattesänk­ningarna är de som redan har högre inkomster och förmögenheter. Samtidigt står stora grupper och stampar ekonomiskt. Sjukersättningen exempelvis är på en mycket låg nivå och räknas inte upp med löneutvecklingen.

Samtidigt som många halkat efter i samhället har arvs-, gåvo-, och förmögenhets­skatten avskaffats. Fastighetsskatten kallas nu avgift och har förlorat sin progressivitet. Det har inneburit att många med lågtaxerade fastigheter fått höjningar medan personer med högtaxerade fastigheter fått kraftiga sänkningar. Fördelningsprofilen är att hög­inkomsttagare gynnats medan låginkomsttagare missgynnats av förändringarna. De så kallade jobbskatteavdragen har lett till att de ekonomiska klyftorna ökat ytterligare. RUT- och ROT-avdragen har till stor del använts av höginkomsttagare. Kapitalskatterna är lägre än inkomstskatterna och genom skatteplanering kan höginkomsttagare styra över sina inkomster som överskott av kapital och därmed minska skatteuttaget.

Skattesystemets omfördelningskraft har försämrats. Både genom att skatterna blivit mindre progressiva, progressiva skatter kringgås genom skatteplanering och genom att det totala skatteuttaget som andel av bnp minskat.

Sänkta statliga skatter har tvingat åtskilliga kommuner och landsting till skattehöj­ningar för att pengarna ska räcka till välfärden. Eftersom platt skatt råder i kommuner och landsting har låginkomsttagare fått vara med och betala de sänkta statliga skatterna för välbeställda.

Tyvärr har förändringarna i skattepolitiken och ojämlikheten gått hand i hand. För att vända utvecklingen bör regeringen i framtiden överväga att göra skatterna mer progressiva, höja kapitalskatterna i förhållande till inkomstskatterna och utöka det totala skatteuttaget.

Niklas Karlsson (S)

Anna Wallentheim (S)

Elin Gustafsson (S)

Marianne Pettersson (S)

Ola Möller (S)

Rikard Larsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)