Prostatacancer

Motion 2019/20:1049 av Gunilla Carlsson och Mattias Jonsson (båda S)

av Gunilla Carlsson och Mattias Jonsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att titta på möjligheten att införa generella prov av prostatacancer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform, trots att bara män drabbas. Varje dag får 25 svenska män besked om att de har prostatacancer och sammanlagt behandlas nästan 100000 för sjukdomen. Ca 10000 nya fall tillkommer varje år, vilket är en tredjedel av all cancer hos män.

Sjukdomen har många uttryck. För en del är det en mycket allvarlig sjukdom som kräver en aggressiv behandling, medan den för andra utvecklas långsamt och endast kräver övervakning. De vanligaste medicinska metoderna för att konstatera prostata­cancer är ett blodprov, PSA, ultraljud som avbildar prostatan eller biopsi där läkaren tar mikroskopiska prover av vävnaden.

Med de proverna kan man konstatera ifall det finns riskfyllda förändringar, men sedan krävs ytterligare undersökningar för att fastställa ifall ev. cancer är aggressiv eller inte.

Den vanligaste metoden att upptäcka prostatacancer är via ett PSA-test. Testet är inte hundra procent säkert och även om PSA-provets värden är normala finns det en möjlighet att personen ändå har cancer.

Det finns flera behandlingsmetoder och de brukar delas upp i tre delar:

  • Tidig prostatacancer, då bot är möjlig.
  • Övriga stadier då man ger hormonbehandling.
  • När hormonbehandling sviktar.

Ifall alla män i utsatt ålder fick göra ett prov, PSA, skulle fler fall kunna upptäckas då bot är möjlig. Fler skulle kunna bli friska och kostnader för vård minskas när cancern upptäcks tidigare.

Det finns kritik mot att ett PSA-prov inte är 100% säkert, men ifall vi jämför med när man införde generella prov för kvinnor för att tidigt upptäcka bröstcancer, fanns samma kritik. Den metoden har utvecklats och det är knappast någon som idag ifrågasätter de kontrollerna. Förhoppningsvis kan generella prov av prostatacancer för män leda till samma utveckling.

Gunilla Carlsson (S)

Mattias Jonsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)