Psykiatrisk hälso- och sjukvård

Motion 2006/07:So437 av Lars Ohly m.fl. (v)

av Lars Ohly m.fl. (v)
Motion till riksdagen

2006/07:So437

av Lars Ohly m.fl. (v)

Psykiatrisk hälso- och sjukvård

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagen 2

3 Inledning 3

4 Psykiatrisk hälso- och sjukvård 3

5 Prevention 6

6 Ett meningsfullt liv 6

7 Psykiatri och kön 8

8 Barn i psykiatrin 8

9 Rätt till inflytande 9

10 Tvång kontra frivillig vård 10

11 Anhörigstöd 10

12 Forskning och metodutveckling 11

13 Rätten till psykoterapi 11

14 PAL – patientansvarig läkare 12

15 Behov av rättspsykiatriker 13

16 Personligt ombud 13

2 Förslag till riksdagen

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en nationell handlingsplan för den psykiatriska hälso- och sjukvården.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (16)