Psykisk hälsa

Motion 2021/22:4158 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD)

av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2021/22:4158

av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD)

Psykisk hälsa

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Motivering

1 Psykisk hälsa och Agenda 2030

2 Psykisk hälsa hos barn och unga

2.1 Första linjens hjälp

2.2 Insatser i skolan genom elevhälsan

2.3 Korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin (bup)

2.4 En förbättrad övergång från barnpsykiatri till vuxenpsykiatri

3 Äldres psykiska hälsa

4 Hög psykisk ohälsa bland kvinnor

4.1 Unga kvinnors psykiska ohälsa och självskadebeteende

4.2 Behandlingsmetoder vid depression och andra psykiatriska sjukdomstillstånd

5 Svårare psykisk sjukdom

5.1 Psykiatriambulans

5.2 Rättspsykiatrisk vård

6 Anhöriga

7 Brukarinflytande på riktigt

8 Den nationella hjälplinjen

9
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (14)