Psykofarmakamedicinering

Motion 2008/09:So287 av Curt Linderoth (m)

av Curt Linderoth (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om regelbunden översyn av psykofarmakamedicinering.

Motivering

Antidepressiva medel och andra psykofarmaka anges allt oftare som en anledning till grovt våld, vilket flertalet nya undersökningar på universitetsnivå bekräftar. Media framhåller ofta att personer som begår vansinnesdåd inte fått tillräcklig psykiatrisk vård. Vad som inte framgår är att dessa personer dock fått alldeles för mycket psykofarmaka. Ett närliggande exempel är att båda gärningsmännen i de två finska skolmassakrerna medicinerade tung psykofarmaka. Vidare så slår de lex Maria-rapporter om självmord som inkommit till Socialstyrelsen fast att patienter i nästan alla fall hade fått mängder av psykofarmaka – och sedan tagit livet av sig.

Äldre ges ofta medicin i många år utan uppföljning, trots konstant försämring. I många fall då medicineringen, av olika skäl, avbrutits har hälsotillståndet hos framförallt demenssjuka förbättrats. Det har också visat sig att folk just inom demensområdet blir märkbart sämre av vissa läkemedel.

Det är dags att granska medicineringen både ur den enskildes och ur samhällets perspektiv, då läkemedelskostnaderna uppgår till över 20 miljarder kronor årligen – och de stiger stadigt. Mot denna bakgrund bör regeringen därför se över möjligheten att ge Socialstyrelsen i uppdrag att fastställa en lämplig frekvens av en allmän översyn av psykofarmaka samt likartade läkemedel som ordineras av läkare på vårdcentraler och lasarett.

Stockholm den 30 september 2008

Curt Linderoth (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)