Rädda den skånska löken

Motion 2016/17:2463 av Sofia Damm (KD)

av Sofia Damm (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om gällande förutsättningar för svensk lökodling och att regeringen ska se över problematiken med olika regeltolkningar i olika EU-länder, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Odlingen av svensk lök kan snart vara historia. I takt med att fler bekämpningsmedel förbjuds börjar odlarna få svårt att hävda sig mot inflödet av grönsaker från övriga EU – producerade med betydligt mer kemikalier. Näst intill all svensk lök odlas idag i Skåne och på Öland och är naturligtvis viktiga näringar för arbetstillfällen på landsbygden.

I år meddelade Kemikalieinspektionen att man inte längre ger dispens för medlet Stomp. Beskedet kom efter att årets sådd redan var i marken.

Det finns naturligtvis goda skäl till att förbjuda miljöfarliga ogräsmedel. Men när Kemikalieinspektionen gör andra tolkningar av de gemensamma EU-reglerna än vad som görs i andra länder blir konkurrensvillkoren minst sagt snedvridna. Den svenska löken riskerar nu att helt slås ut.  Det är dåligt för odlarna, det är dåligt för den svenska konsumenten och det är framförallt mycket dåligt för miljön.

Det finns inget som säger att vi måste odla allt i Sverige. Men att låta lökodlingen gå under och istället importera lök som odlats med precis samma växtskyddsmedel, men i mycket högre doser från andra länder är inte rimligt. Närproducerad lök av lantbrukare som tar ett stort ansvar och besprutar minimalt borde vara att föredra.

Regeringen måste nu vara beredd att se över problematiken med olika regeltolkningar mellan EU-länder och ge svenska myndigheter instruktioner för att helheten – odlaren, konsumenten och den totala miljöpåverkan – ska bli så bra som möjligt.

Sofia Damm (KD)

Sofia Damm (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)