Räntetak för effektiv ränta gentemot låntagare

Motion 2022/23:1385 av Patrik Jönsson (SD)

av Patrik Jönsson (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett räntetak för effektiv ränta gentemot låntagare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Allt för många människor hamnar oönskat i en skuldfälla på grund av för hög skuldsättning och belåning, vilket förvärras av att långivare tar ut väldigt hög ränta. Skräckexempel med effektiva räntor på över 100% finns att tillgå. För att skydda låntagare skulle därför lagen om ocker behöva ses över för att undvika att vanligt folk hamnar i så hög skuldsättning att skuldsanering är enda utvägen. Ett kraftfullt sätt att få bukt med problemen med ockerränta kan vara att införa ett räntetak, där den effektiva räntan till låntagare får vara till exempel högst 30 eller 40% högre än Riksbankens utlåningsränta. Andra beräkningsmodeller kan vara aktuella men exemplet skulle kunna ligga till grund för en skärpt lagstiftning rörande ett stopp för uttag av ockerräntor. En översyn av lagen får därför anses önskvärd och nödvändig varför en utredning bör tillsättas i syfte att minska långivares möjlighet att ta ut oskäligt hög ränta.

 

 

 

Patrik Jönsson (SD)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)