Rapporteringskrav vid olyckor för anställda i utländska företag

Motion 2016/17:767 av Magnus Persson (SD)

av Magnus Persson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om krav på rapportering vid olyckor inom utländska företag verksamma i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Dödliga arbetsolyckor bland anställda i utländska företag räknas idag inte in i den ordinarie statistiken. Dessa redovisas snarare i en egen kategori, dock endast om de når myndighetens kännedom.

Det finns nämligen inget krav på att rapportera dödsolyckor bland anställda för utländska företag.

Ofta beror dessa dödsolyckor på bristande säkerhet samt brott mot svenska arbetsmiljölagar. En bransch som drabbats extra hårt av detta är transportnäringen, där många utländska chaufförer är verksamma. Förarna pressas av hårda ackord och använder fordon som är i dåliga skick.

Dödsolyckorna är en direkt följd av den lönedumpningspolitik som svensk arbetsmarknad är utsatt för.

Därför är det viktigt att även ställa krav på att dessa olyckor skall redovisas enligt samma regelverk som svenska företag.

Magnus Persson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2016-10-03 Granskad: 2016-10-03 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)