Rätt för polisen att använda kroppsskanner

Motion 2019/20:1484 av Lotta Olsson (M)

av Lotta Olsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten för polisen att använda kroppsskanner och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sedan en tid tillbaka har svenska flygplatser möjligheten att använda sig av kropps­skanner istället för kroppsvisitation när de vill undersöka vad passagerare har på sig för typ av objekt. Denna nya teknik har möjligheten att öka effektiviteten i arbetet samtidigt som det leder till bättre säkerhet.

Även polisen skulle kunna dra nytta av detta sätt att arbeta. Svensk polis kroppsvisit­erar ett stort antal personer i sitt arbete vilket kan ta mycket tid i anspråk. Om polisen fick möjlighet att använda kroppsskanner för att göra detta så skulle man öka säkerheten både för de poliser som ska visiteras och för de poliser som utför visitationen. Regering­en bör därför överväga att införa en möjlighet för poliser att använda kroppsskanner.

Lotta Olsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)