Rätt till bistånd för egen del av hushållssysslor

Motion 2021/22:1720 av Nicklas Attefjord (MP)

av Nicklas Attefjord (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att socialtjänstlagen bör ses över i syfte med vad som anförs nedan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att vara svårt sjuk eller ha en funktionsnedsättning som gör att man är beroende av insatser och samtidigt ha en fungerande relation är svårt. Det kan vara både psykologiskt pressande och praktiskt utmanande. Samtidigt är en fungerande relation med den man älskar och valt att leva med ju otroligt viktigt att vårda och skydda på de sätt man kan.

Om man själv befinner sig i en så svår situation får ens partner ofta ge extra stöd när vården eller omsorgen haltar, och i största allmänhet. Att därtill dra hela lasset av det totala hushållsarbetet kontinuerligt drabbar extra hårt. Utgångspunkten måste vara att om det är två vuxna i hushållet ska man också kunna dela på dessa uppgifter. Vi anser därför att socialtjänstlagen behöver ses över så att den som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning själv inte kan utföra sin del av hushållssysslorna bör kunna få bistånd till detta. Alla par kanske inte väljer denna lösning, men det måste finnas som en självklar rätt.

Nicklas Attefjord (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)