Rätt till vårdinformation för gemensamma vårdnadshavare

Motion 2019/20:1693 av Johnny Skalin (SD)

av Johnny Skalin (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att låta regeringen återkomma med ett förslag på lagändring i syfte att ge båda vårdnadshavarna till barn information om barnets vårdkontakter, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

När barn blir sjuka påverkas hela barnets umgängeskrets inklusive vänner, släkt och föräldrar. I sådana svåra stunder kan prövningen inte minst för föräldrarna bli som allra störst, vilket givetvis minskar föräldrars styrka och ork att kräva delaktighet så att de på bästa sätt kan understödja sitt barn i svåra lägen. I särskilt svåra fall kan situationen dessutom kräva att båda föräldrarna har kunskap om situationen, inte minst i syfte att underlätta ett tillfrisknande. Liksom att alla barn har rätt till sina båda föräldrar bör därför också alla föräldrar med gemensam vårdnad och i vissa fall även där det bara finns en vårdnadshavare men två föräldrar ha rätt att, oavsett om föräldrarna bor tillsam­mans eller inte, automatiskt få information om sitt barns sjukvårdskontakter, utskrift av receptbelagd medicin eller andra sjukvårdsrelaterade händelser.

Johnny Skalin (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)