Rätt vård i snabbare takt för långtidssjuka covid-19-patienter

Motion 2021/22:3443 av Marléne Lund Kopparklint (M)

av Marléne Lund Kopparklint (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av särskilda direktiv för hantering av långtidssjuka covid-19-patienter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sedan covid-19-pandemin bröt ut har ett stort antal människor smittats och många har blivit allvarligt sjuka, allra värst avlidit. Covid-19 har visat sig vara förskoningslös och oberäknelig. Vi har alla fått tagit del av människor som vittnat om långvariga besvär med allvarliga konsekvenser till följd av sjukdomen. Personer som tillhör riskgrupp har drabbats hårt men det har också visat sig att människor som inte tillhört någon riskgrupp, hållit sig fysisk bra form också drabbats allvarligt. Fall där man i flera månader varit sjuk från och till. Med symptom som feber, andningssvårigheter, brännande hud, skakningar, hjärtrusningar, ont i bröst och rygg, magsmärtor med mera. Tyvärr har vi fått ta del av flera berättelser där insjuknade känner att de haft svårt att bli tagna på allvar av sjukvården. Trots att man i efterhand genom röntgen kunnat konstatera typiska förändringar för Covid-19. Livet som fanns innan Covid-19 upplever många inte finns kvar på grund av sviterna av viruset.

Att bli tagen på allvar inom sjukvården och få rätt vård i rätt tid som covid-19 drabbad, ska vara en självklarhet. För att säkerställa omhändertagandet inom sjukvården behöver kunskapen om covid-19, eventuella följdsjukdomar och efterhängande symptom, öka. Därför behöver Folkhälsomyndigheten gå ut med särskilda direktiv och information till regioner och kommuner om hur sjukdomen kan yttra sig, hur behandling och undersökning ska ske.

Marléne Lund Kopparklint (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)