Rätten att inneha politiska uppdrag vid arbetslöshet

Motion 2004/05:A383 av Berit Högman m.fl. (s)

av Berit Högman m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om rätten att inneha politiska uppdrag vid arbetslöshet.

Motivering

Politiska partier och den representativa demokratin är grunden för vårt politiska system. En sann demokrati förutsätter många människors aktivitet och att de folkvalda utgör en representativ skara för medborgarna i vårt land. Följaktligen bör också en arbetslös kunna inneha politiska uppdrag utan att han/hon som idag, förlorar sin a-kasseersättning. Det finns exempel där den arbetslöse till och med nekats a-kasseersättning för att hon deltagit i icke arvoderade sammanträden på kvällstid.

Regelverket bör därför göras tydligt så att ersättning för förlorad arbetsinkomst också gäller ersättning för förlorad arbetslöshetsersättning.

Möjligheten till att inneha ett politiskt uppdrag måste gälla för alla. Allt annat måste vara diskriminering av arbetssökande.

Stockholm den 5 oktober 2004

Berit Högman (s)

Ann-Kristine Johansson (s)

Jarl Lander (s)

Marina Pettersson (s)

Tommy Ternemar (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (1)