Rätten till föräldraledighet

Motion 2016/17:2803 av Alexandra Völker och Åsa Westlund (båda S)

av Alexandra Völker och Åsa Westlund (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur det kan säkerställas att kommunalråd är berättigade till föräldraledighet och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur det kan säkerställas att Europaparlamentariker är berättigade till föräldraledighet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Föräldraförsäkringen syftar till att den som är förälder ska kunna kombinera föräldraskapet med arbete eller studier. Ett annat viktigt syfte är att alla barn ska få tid med sina föräldrar, särskilt under det första levnadsåret. Idag är arbetsgivare tvungna att låta anställda vara lediga i samband med födsel samt för att vara föräldraledig.

För somliga finns dock inte den rättigheten och tryggheten. För kommunalråd och statsråd finns idag inga lagar som säkerställer rättighet till föräldraledighet. Europaparlamentariker har heller ingen sådan rättighet.

Regeringen har under året genomfört en utredning för att se över hur statsråd ska ha möjlighet att vara föräldralediga. Samma sak bör göras för Europaparlamentariker och kommunalråd. Idag ser vi exempel på kommunalråd som inte har möjlighet att ta föräldraledighet utan att först avgå från sina uppdrag då det inte finns möjlighet till ersättare som kan gå in istället. I många fall har lokala lösningar hittats, men det ska inte vara inställningen från kollegor som avgör om du kan vara hemma med ditt barn eller inte. Det ska vara en självklarhet och ska vara lagstadgat. När det gäller Europaparlamentariker sker valet till Europaparlamentet numera med listval i alla länder. Riksdagens regler skulle därför enkelt kunna tjäna som förebild i formulerandet av ett liknande system för Europaparlamentet med rätt till föräldraledighet och tjänstgörande ersättare under föräldraledigheten. Detta krav bör regeringen sedan driva igenom i EU.

Alexandra Völker (S)

Åsa Westlund (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)