Rättighetsbaserat flyktingmottagande byggt på välfärd

Motion 2019/20:220 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2019/20:220

av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

Rättighetsbaserat flyktingmottagande byggt på välfärd

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut

2 Inledning

3 Hösten 2015

4 Ett mottagande baserat på rättigheter och välfärd

4.1 Bekämpa rasismen

5 Mottagandeutredningen

6 Feministisk migrationspolitik – feministiskt mottagande

6.1 Jämställdhetsintegrera mottagandet

6.2 Stärk kompetensen på asylboenden

6.3 Ge anhöriginvandrare rätt till introduktion

7 Lagen om mottagande av asylsökande (LMA)

8 God hälsa för asylsökande

8.1 Asylsökandes och nyanländas rätt till hälso- och sjukvård

8.2 Förbättra primärvården för tortyr- och krigstraumatiserade

8.3 Utbilda fler traumaspecialister

8.4 Stärk kompetensen inom
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-25 Granskad: 2019-09-25 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (33)