Rättshjälp

Motion 2007/08:Ju278 av Catharina Bråkenhielm (s)

av Catharina Bråkenhielm (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över lagen om rättshjälp.

Motivering

Den nuvarande rättshjälpslagen säger att den förlorande parten vid tvistemål måste stå för hela rättegångskostnaden. Ingår rättshjälp i hemförsäkringen står försäkringsbolaget för en del av kostnaderna, men långtifrån för hela beloppet som ofta uppgår till hundratusentals kronor. Antalet tvistemål och antalet överklaganden har till följd av detta blivit betydligt färre än de var med den tidigare lagstiftning och antalet minskar för varje år.

Tidigare fick människor hjälp från staten för sina rättegångskostnader genom den gamla rättshjälpslagen. I dag avråds allt fler klienter av sina advokater från att driva sin sak i rätten. I och med detta innebär det att människor utan möjlighet att betala kostnaderna för en eventuell förlust i domstolen är helt utan möjligheter att få sin sak prövad juridiskt.

Människor som lever på marginalen saknar i praktiken rättsskydd när det gäller tvistemål i Sverige i dag. Det skapar ojämlikhet inför lagen och är i sig ett hot mot rättssäkerheten. Lagstiftningen om rättshjälp behöver därför ses över.

Stockholm den 28 september 2007

Catharina Bråkenhielm (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-03 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)