Rättsväsendet

Motion 2009/10:Ju337 av Lars Ohly m.fl. (v)

av Lars Ohly m.fl. (v)
Motion till riksdagen

2009/10:Ju337

av Lars Ohly m.fl. (v)

Rättsväsendet

1

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut 2

2 Inledning 4

3 Brottsförebyggande arbete 4

4 Polisen 5

4.1 Utbildning 6

4.2 Yrkesrollen 7

4.3 Arbetsmiljö 8

4.4 Civilanställda 8

5 Åklagare 9

6 Domstolarna 10

7 Kriminalvården 10

7.1 Häkten 11

7.2 Bättre ut – arbetslinjen på våra anstalter 12

7.3 Halvtidsfrigivning 14

7.4 Kvinnor inom kriminalvården 15

7.5 Fångombudsman 15

8 Ekonomisk brottslighet och miljöbrottslighet 16

8.1 Ekonomisk brottslighet 17

8.2 Miljöbrottslighet 18

9 Internationellt samarbete 19

10 Brottsdrabbade 20

10.1 Kommunernas ansvar för brottsdrabbade 20

10.2 Rättsväsendets ansvar 21

1 Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05
Yrkanden (18)